Výzva k odstranění větví stromů a keřů

17. 5. 2024 10:40
Oznámení obecního úřadu

Vážení občané,

obracíme se na Vás s žádostí o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do veřejného prostranství, chodníků, místních a účelových komunikací, případně zastiňujících dopravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení naší obce a bránících bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel a pohybu chodců.

O odstranění Vás žádám ve smyslu ustanovení § 1016 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a ustanovení § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to nejpozději do 31. 5. 2024.

V případě, že nebude na tuto výzvu reagováno, bude ořez v potřebném rozsahu proveden zaměstnanci obce. Ořezy budou provedeny pouze ze strany veřejných prostranství, místních komunikací, bez vstupu na soukromé pozemky.

Děkujeme za pochopení


Přílohy:
  Prosím čekejte...