Poplatek za odpady a psa

3. 7. 2024 16:53
Oznámení obecního úřadu

Upozorňujeme občany obce a vlastníky nemovitostí na území obce Křižánky, že splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů již uplynula. Ti, kteří dosud neuhradili poplatek za odpad, tak prosíme aby jej uhradili v nejbližší době. 

Úhradu můžete provést v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem. Preferujeme platbu bankovním převodem.

Výše poplatku pro rok 2024 je 700,– Kč za osobu s trvalým pobytem a 700,– Kč za nemovitost, která není trvale obydlena.

Platební údaje pro bankovní převod: Číslo účtu: 2816330319/0800 Variabilní symbol:1340×xyyy       kde: xx = 01 pro místní část Moravské Křižánky, nebo         xx = 02 pro místní část České Křižánky, nebo
      xx = 03 pro místní část České Milovy, a
yyy = číslo popisné nemovitosti. Příklad: nemovitost v místní části České Milovy, čp. 31 = VS: 134003031 Poznámka: Do poznámky či popisu pro příjemce vždy uveďte jméno a číslo popisné.

Výše poplatku za psa je 100,– Kč, splatnost tohoto poplatku byla 28. února.

Děkujeme za pochopení.


Přílohy:
  Prosím čekejte...