Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

se uskuteční v pátek 30.8.2013 od 15:00 do 16:00 před Obecním úřadem.

Odpad je  možné předat pouze v tomto časovém intervalu, případně se dohodnout se zaměstnanci obce na jiném termínu předání.

Za velkoobjemový odpad se považuje například gauč, skříně, matrace, koberce atd.

S uložením elektroodpadu prosím vyčkejte na příjezd putujícího kontejneru na podzim.

Do přistavených kontejnerů nebude možné uložit stavební odpad (např. lepenku, eternit, obaly od montážní pěny apod.)

Železný šrot vozte pod školu!