Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Naplňování principů MA21 a rozvíjení a podpora komunitních akcí v obci Křižánky 2012

 

 

Projekt „Naplňování principů MA21 a rozvíjení a podpora komunitních akci v obci Křižánky 2012“ si klade za cíl především propagaci principů MA21 v obci Křižánky. Projekt navazuje na již úspěšně realizované akce, které v obci proběhly v předchozích letech.

 

Tento projekt je zaměřen především na nalezení účinného způsobu oslovení širší veřejnosti, jejímž největším problémem je bohužel její tradiční nezájem o rozvoj obce jako takový a dále pak také nedůvěra cílových skupin ke smysluplnosti veškerých aktivit spojených s tématem udržitelného rozvoje obce. Výsledkem všech projektů z předchozích let byla celá řada akcí, které se v obci Křižánky uskutečnily, a do kterých se širší veřejnost aktivně zapojila. Také v letošním roce si náš projekt klade za cíl opět především formou různých doprovodných akcí „dostat“ cílové skupiny obyvatel i návštěvníků (chatařů a chalupářů) do kontaktu s návrhy a výstupy projektů v rámci MA21 a UR a „vtáhnout“ je tak do dění v obci.

 

V roce 2012 bychom se v rámci tohoto projektu opět chtěli pokusit o realizaci série doprovodných akcí, na kterých budou jejich účastníci znovu seznámeni s probíhající realizací programu MA21, a to s možnostmi jejich zapojení se do všech těchto aktivit.

 

 

Popis jednotlivých aktivit:

 

1) BEZPEČNÁ DOPRAVA

 

2) SOCIÁLNÍ OBNOVA VESNICE

 

3) SPOLEČNÉ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

 

4) LETNÍ KULTURNÍ DOPOLEDNE

 

5) VZDĚLÁVACÍ A ŘEMESLNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

 

6) ŘEŠÍME 10P

 

- konečná podoba návsi a elektronická knihovna

 

7) PROPAGACE A PODPORA MA21 - MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 

 

 

 

Datum zahájení: 
01.04.2012
Datum ukončení: 
30.11.2012
Stav projektu: