ÚŘAD

Obec Křižánky

Telefon: +420 561 202 247
E-mail: urad@obeckrizanky.cz
IČ: 00531677
DIČ: CZ00531677
Adresa: Moravské Křižánky 126
592 02 Křižánky
Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., č. účtu: 2816330319/0800

Datová schránka: uzubme2
Oficiální stránky: http://www.obeckrizanky.cz/
Kontakty úřadu: Zobrazit kontakty

Úřední hodiny

Úřad obce Křižánky: pondělí a středa: 8:00 – 15:30

Starosta obce: pondělí: 16:00 – 18:00

Mimo úřední dny budou vyřizovány pouze záležitosti, které nesnesou odklad do příštího úředního dne a které jsou předem domluvené s místostarostou obce nebo s účetní obce.

  Prosím čekejte...