Základní škola a Mateřská škola Křižánky

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace od 1. 1. 2003 jsou školská zařízení v obci (Základní škola a Mateřská škola) transformovány do samostatné příspěvkové organizace obce pod názvem „Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace“.

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace
Moravské Křižánky 92, 592 02 Křižánky

Telefon – Základní škola/družina: +420 722 900 9­67
Telefon – Mateřská škola: +420 722 927 8­12
Telefon – Školní jídelna: +420 566 662 2­38

Web – Základní škola – https://www.skola-krizanky.cz/zakladni-skola/

Web – Mateřská škola – https://www.skola-krizanky.cz/materska-skola/

Podrobné kontakty: https://www.skola-krizanky.cz/kontakt/

Školská rada

Školská rada zřízená u základní školy a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace.

První zasedání školské rady proběhlo 21. 11. 2022.

Předsedkyní byla zvolena Bc. Aneta Voldánová

Funkční období členů školské rady je tři roky.


Členové školské rady při ZŠ a MŠ Křižánky

Jmenovaní zřizovatelem:

Adéla Vítková

Zvolení zákonnými zástupci žáků:

Bc. Aneta Voldánová

Zvolení pedagogickými pracovníky školy:

Yvona Pošvicová

Činnost školské rady

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

  Prosím čekejte...