Velkoobjemový kontejner je k dispozici pod místním hřbitovem v k.ú. Moravské Křižánky a lze do něj ukládat odpad zcela ZDARMA.

Do VOK pro bioodpad patří tráva, květiny, drobné větvičky, dřevní štěpky, piliny, rostlinný bioodpad z domácností. Pokud chcete odevzdat i větší větve či kmeny stromků, je nutné je pokrátit na max.délku 50 cm. Geotextilie, pařezy s kořeny, hlínou a kamením do bioodpadu nepatří!!!

Žádáme Vás, abyste VOK nepřeplňovali. Využívejte zejména předcházení vzniku odpadu, tedy primárně kompostujte, dřevo využijte na táboráčky či vytopení chatky v období chladných večerů. Berte, prosím, na zřetel, že odpad odložený mimo VOK zabraňuje naložení VOK. Svoz VOK probíhá individuálně, aby nedocházelo k přeplnění či odkládání bioodpadu vedle VOK.

Děkujeme, že třídíte a ukládáte bioodpad tam, kam patří, a nezakládáte tzv. černé bioskládky.

  Prosím čekejte...