SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelé obce Křižánky byli zvoleni v zářijových komunálních volbách v roce 2022 v počtu 9 členů. Zastupitelstvo obce (ZO) vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Jako nejvyšší samosprávný orgán si může vyhradit rozhodování i o dalších věcech samostatné působnosti obce, které jsou zákonem svěřeny jiným orgánům obce. Na druhé straně však nemůže svoje pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné obecní orgány. Zastupitelstvo obce rovněž nemůže rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce.

Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Schází se podle potřeby, nejméně jedenkrát za tři měsíce, jeho zasedání se zpravidla koná v sále Vzdělávacího centra. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh jednání zastupitelstva se řídí jednacím řádem ZO.


Složení zastupitelstva obce 2022–2026:

Jméno zastupitele
Politická strana
E-mail
Telefon
Jiří Houska PRO KŘIŽÁNKY 2 starosta@obec­krizanky.cz 602 535 716
Ing. Michal Basovník Pro Křižánky 1 basovnik@obec­krizanky.cz 604 216 457
Ing. Jindřich Fousek PRO KŘIŽÁNKY 2 fousek@obeckri­zanky.cz 736 742 058
František Preisler Pro Křižánky 1 frantisek.preisler@medin.cz 732 117 930
Jiří Suchý Pro Křižánky 1 jiri.suchy@unet.cz 604 159 696
Jiří Klement Pro Křižánky 1 jirka.klema@sez­nam.cz 725 096 157
Luboš Vítek PRO KŘIŽÁNKY 2 lubosvitek@email.cz 728 226 725
Mgr. Jan Putna PRO KŘIŽÁNKY 2 jan.putna@gmail.com 603 740 376
Adéla Vítková PRO KŘIŽÁNKY 2 vitkoad@gmail.com 720 191 577

  Prosím čekejte...