LIKVIDACE NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu probíhá 2× ročně (v měsících květen a říjen).

O přesných časech a stanovištích, kde lze v ten den odevzdat nebezpečný nebo velkoobjemový odpad informujeme předem prostřednictvím aslužby Úřad v mobilu/Hláše­nírozhlasu.cz, SMS, ve zpravodaji Novinky nebo v aktualitách na webu https://obeckrizanky.cz/…vinky-z-obce.

Za velkoobjemový odpad se považujenapříklad gauč, skříně, matrace, koberce, podlahové krytiny apod., a to pouze pokud pocházejí z běžného provozu domácnosti, netýká se likvidace nábytku při vyklízení celých objektů!

Nebezpečný odpad – tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad.

Odevzdat můžete tyto druhy odpadů:

  • oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy a jiné chemikálie, filtry a znečištěné výrobky od olejů, akumulátory, pneumatiky a různé věci ropného či podobného původu
  • zářivky, výbojky, lednice, mrazáky, televizory, mixéry, konvice a ostatní elektro zařízení,
  • lepenku (stavební odpad obsahující dehet), eternitovou krytinu a výrobky s azbestem jen v běžném množství (pokud se jedná o likvidaci celé střechy apod., tak je zapotřebí si sjednat zvláštní odvoz). Výrobky s azbestem prosím odkládejte v igelitových pytlích.
  Prosím čekejte...