ŠACHOVÝ ODDÍL KŘIŽÁNKY

Vznikl v roce 2020 v obci Křižánky z KPŠ (Klub přátel šachu). Jeho cílem je vyhledávat a sdružovat zájemce o hraní šachu všech věkových skupin ze Svratecka i blízkého okolí a připravovat mladé talenty z řád žáků místních ZŠ. To jsou hlavní cíle zakotvené v našich oddílových Stanovách. Klubovnu a hrací místnost poskytla oddílu obec Křižánky v budově VC (Vzdělávací centrum). V této budově, přímo u vchodu do ni, naleznete reklamní oddílovou vývěsku.

Naše snaha se soustřeďuje na výchovu a přípravu mladých perspektivních šachistů, kterým by se mohlo podařit obnovit dávno zašlou slávu tohoto sportovního odvětví na Svratecku, která skončila v 60 letech minulého století. Důvodem konce ŠO, který hrál pravidelně soutěže družstev, byl nejen nedostatek mladých hráčů i funkcionářů, kteří by se starali o rozvoj tohoto druhu sportu.

1) Náš zájem o znovu vzkříšení tohoto sportu ve Svrateckém regionu, se proto výhradně soustřeďuje na 3 okruhy problémů, kterým se soustavně věnujeme: Dostat šachy opět do ZŠ, zakládat tam školní Šachové kroužky a podnítit zájem rodičů o sportovní výsledky svých dětí.

2) Zpřístupnit šachy široké veřejnosti a umožnit zájemcům o hru možnost, zahrát si v Šachovém klubu. V obci nám pro tento účel slouží Klub přátel šachu – KPŠ.

3) Z obou skupin (školní Šachové kroužky a KPŠ), pak vyhledávat, vybírat a vhodně doplňovat pro místní Šachový oddíl, nové perspektivní talentované hráče.

Kontakt

Šachový oddíl Křižánky, z.s.

Moravské Křižánky 126 – Obecní Úřad, 592 02
IČO: 09638644
Web: www.krizanecke-sachovani.cz

Kontaktní informace:

Petr Nadrchal: 603 826 861 – Předseda spolku

E-mail: petr.nadrchal@atlas.cz

Josef Neděla: 777 707 762 – Místopředseda

Rostislav Meisner: 733 438 883 – Pokladník

Jaroslav Doubek: 602 887 826 – Hospodář

Tréninkové časy pro členy oddílu a KPŠ:
Středa: 14.00 – 17.00 hod
Sobota: 14.00 – 17.00 hod

Poznámka:
S výše uvedenými funkcionáři, si mohou zájemci o hru z řad veřejnosti, dohodnout návštěvu oddílové klubovny i mimo určené tréninkové dny a hodiny.
Jedinou, avšak nutnou podmínkou povolení takové návštěvy je seznámit se s Provozním řádem klubovny a splnit tyto podmínky. Provozní řád a jeho předpisy, jsou uvedeny v reklamní vývěsce KPŠ umístěné u vchodu do klubovny v budově Vzdělávacího centra obce, i na našem webu, v článku – Aktuální informace.

Přijďte si zahrát do naši klubovny.

Nezapomeňte také navštívit webové stránky KŠSV, kde naleznete různé články o našem sportovním oddílu i s obrázky z akce. Je to další doklad toho, jak činnost našeho oddílu vnímají krajští funkcionáři. Myslím, že je to skvělé ocenění a propagace práce našeho oddílu i obce.

  Prosím čekejte...