VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Milí rodiče,

možná už jste nového člena své rodiny přivedli na svět nebo na něj teprve čekáte. Tak či tak budeme moc rádi, pokud vaše dítě společně uvítáme mezi občany naší obce. Se vší důstojností a parádou, které k tomu patří. Obecní úřad Křižánky ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti nabízí rodičům možnost slavnostního uvítání dítěte do života.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce dítěte.

Podmínky a postup řešení:

Vítání občánků je určeno pro děti, které mají trvalý pobyt v obci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Pozvánka na vítání občánků je na adresu zákonného zástupce zasílána automaticky zhruba 3 týdny před obřadem.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Kontaktní osoba:

Bc. Veronika Heřmanová

Obecní úřad Křižánky, Moravské Křižánky 126

tel. +420 561 202 2­47, +420 724 076 3­38

e-mail: ucetni@obeckrizanky.cz

V úředních hodinách: pondělí, středa: 8:00 – 15:30.
Možnost vyřízení záležitostí mimo úřední hodiny ve dnech úterý, čtvrtek a pátek doporučujeme po telefonické domluvě.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na vítání občánků musí zákonný zástupce přinést obdrženou pozvánku a mít s sebou občanský průkaz.

Správní a jiné poplatky:

Konání slavnostního obřadu není zpoplatněno.

Další informace:

Kde a jak často se vítání koná?
Vítání občánků probíhá operativně podle počtu nově narozených dětí a koná se ve Vzdělávacím centru obce Křižánky.

Kdo vítá nové občánky obce?
Starosta města.

Je z vítání občánků pořizován nějaký záznam?
S písemným souhlasem rodičů je pořizována fotodokumentace nových občánků pro zveřejnění v měsíčníku Novinky.

  Prosím čekejte...