PAMÁTNÉ STROMY

Jedná se o mimořádně významné stromy, které orgán ochrany vyhlásil za památné stromy. Tyto stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil. Okolo památných stromů je zároveň vymezeno ochranné pásmo, kde není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost. Předmětné památné stromy zaujmou především svým vzhledem, ekologickou hodnotou a historickým významem.

Lípa v Křižánkách

Lípa se nachází v centru vesnice Křižánky, naproti Obecnímu úřadu.

Druh stromu: lípa velkolistá

Důvod ochrany: významný ekologicky, ochrana genofondu, původní druh

Obvod kmene: 5,7 m

Výška stromu: 27 m

Zdravotní stav: dobrý

Katastrální území: Moravské Křižánky

Datum vyhlášení: 3. 4. 1980

Poloha: 49.6854656N, 16.0650475E

Více zajímavostí o památných stromech naleznete v Průvodci památných stromů na Žďársku! Tento unikátní průvodce vás zavede do fascinujícího světa přírody a historie, který se skrývá ve Žďárském okrese. Naše práce spočívala ve zmapování a pečlivém zpracování celkem 62 památných stromů, které se rozprostírají v této malebné oblasti.

  Prosím čekejte...