SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Víceúčelové hřiště

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem patří mezi nejoblíbenější sportoviště zejména díky využitelnosti pro více sportů a volnočasových aktivit. Sportovní hřiště lze využívat například pro kopanou, házenou, tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, apod. Standardně je umístěna síť na tenis. Síť lze odebrat na hraní na celé hřiště nebo uzpůsobit pro volejbal.

Hřiště je nově přístupné pomocí elektronického zámku. Přístupový kód pro vstup vám bude zaslán na e-mail po potvrzení rezervace a následném uhrazení platby za pronájem hřiště. Pokud by nastal nějaký technický problém se zámkem nebo v případě zjištění jakýchkoliv závad kontaktujte prosím správce zařízení (Ing. Petra Habrová, tel.: 775 053 138).

V prostoru hřiště je bedna, kde si můžete volně zapůjčit sportovní vybavení (míče, rakety, apod.). Míče a ostatní vybavení by mělo sloužit nám všem, proto je vracejte zpět.

Nezapomeňte se seznámit s PROVOZNÍM ŘÁDEM našeho sportoviště, který je též k dispozici u vstupní branky!


Odkaz na rezervační systém:

Rezervaci je nutné provést vždy!

Rezervace objektu


Cena za pronájem víceúčelového hřiště: 100 Kč/hod. 

Cenu je nutné uhradit bezhotovostně dle instrukcí v e-mailu rezervačního systému. 

Po opuštění hřiště: POVOLIT SÍŤ A UZAMKNOUT POMOCÍ ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU!!

  Prosím čekejte...