OCHRANA PŘÍRODY

Meandry řeky Svratky

Přírodní rezervace Meandry Svratky u Milov se nachází podél řeky Svratky. Lokalita představuje unikátní krajinný celek vodního toku se slepými rameny a přilehlých podmáčených luk.

Přírodní rezervace se rozprostírá na více než 60 hektarech pozemků údolní nivy. Lokalita známá také pod názvem Rychtářky představuje jedinečný krajinný celek s přirozeně meandrujícím vodním tokem, slepými rameny a tůněmi obklopenými původními pravidelně zaplavovanými loukami na výjimečné rozloze. Vyskytuje se zde řada druhů živočichů a rostlin, které jinde z krajiny mizí.

Z chráněných druhů rostlin tu roste například orchidej prstnatec májový, všivec lesní nebo rdest alpský. V území se daří obojživelníkům, plazům a ptákům. Rezervace je významným hnízdištěm vzácného hýla rudého. Široce rozevřené údolí s klikatícím se tokem řeky Svratky mezi zalesněnými hřebeny je výjimečné nejen pro Žďárské vrchy, ale i pro celou Českomoravskou vrchovinu.

  Prosím čekejte...