SYMBOLY OBCE

Znak obce

Křižánky na moravsko-českém pomezí vznikly patrně rozšířením stejnojmenné osady za zemskou hranici. Ves rozdělovala řeka Svratka na Moravské Křižánky (na pravém břehu) a na České Křižánky (na levém břehu). Křižánky na České straně jsou připomínány poprvé v roce 1392 mezi zbožím hradu Rychmburka (na jiném místě se hovoří o roce 1345). První písemnou zmínku o existenci Moravských Křižánek máme až z roku 1437, kdy byly součástí pernštejnského panství. Zatímco České Křižánky zůstaly po celé období feudalismu součástí rychmburského panství. Moravské Křižánky připadly po rozdělení pernštejnského majetku k Novému Městu na Moravě a zůstaly tam až do r. 1848. Součástí dnešních Křižánek je také osada České Milovy, připomínaná poprvé až v r.1731.


V obou Křižánkách pracovaly v minulosti sklářské hutě, po jejich zániku pak železné hamry. Tradici tu měla také výroba pilníků. Na katastru obce se nachází přírodní památka zvaná Milovské či Velké perničky, což je malebná skupina tří rulových skal. Kostel v Křižánkách, vybudovaný v tradicionalis­tickém duchu v r-1934 podle projektu J. Jungmanna, je zasvěcen sv. Václavu.


V roce 1743 si obec pořídila typář s pěti tlapatými kříži v pečetním poli rozmístěnými tak, že čtyři malé křížky provázejí jeden velký, umístěný uprostřed. Vrcholy ramen všech křížů jsou zdobeny malými kroužky. Opis majuskulou PECZET, OBCZE. KRZIZA… 1743. ( MZA Brno, f-G 125, i.č. 1912 ). Křižánky si tedy už v minulosti zvolily za pečetní znamení znamení mluvící. Tuto tradici neporušil ani autor návrhů nových obecních symbolů Křižánek, kříže však převzal jen tři, symbolizující existenci tří územních celků na území dnešní obce. Doplňujícím motivem je svatováclavská čepice, připomínající novoměstská knížata z Ditrichštejna, stejné jako dva vinařské nože z jejich rodového erbu. Modrá barva Štítu i listu praporu symbolizuje tok Svratky, rozdělující kdysi České a Moravské Křižánky. Z předkládaného návrhu znaku vychází í zjednodušený návrh praporu obce, vytvořený v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.

Vlajka obce

List tvoří pět vodorovných pruhů červený, bílý, modrý, bílý a červený, v poměru 1:1:12:1:1. Uprostřed žlutý tlapatý kříž s kroužky na koncích ramen, podložený svisle dvěma odvrácenými bílými vinařskými noži se žlutými rukojeťmi. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

  Prosím čekejte...