PODATELNA OÚ

Obec Křižánky

Telefon: +420 561 202 247
E-mail: urad@obeckrizanky.cz
IČ: 00531677
DIČ: CZ00531677
Adresa: Moravské Křižánky 126
592 02 Křižánky
Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., č. účtu: 2816330319/0800

Datová schránka: uzubme2
Oficiální stránky: http://www.obeckrizanky.cz/
Kontakty úřadu: Zobrazit kontakty

Úřední hodiny

Úřad obce Křižánky: pondělí a středa: 8:00 – 15:30

Starosta obce: pondělí: 16:00 – 18:00

Mimo úřední dny budou vyřizovány pouze záležitosti, které nesnesou odklad do příštího úředního dne a které jsou předem domluvené s místostarostou obce nebo s účetní obce.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Obecní úřad Křižánky akceptuje soubory ve formátech: *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat), *.DOC a DOCX (dokument MS Word), *.XLS a XLSX (dokument MS Excel). *.ODT nebo *.ODS (dokument Open Office), případně v běžném grafickém formátu nebo ve formátu *.ZIP a *.RAR.

Jednou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Maximální velikost přílohy pro elektronické podání (mimo technický nosič) je 10 MB.


Postup v případě zjištění škodlivého kódu (viru apod.) u přijaté datové zprávy

Elektronické podání nesmí obsahovat škodlivý kód (např. vir). Podání, u kterého byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracováváno. Obdobně nebude zpracováno podání, které nelze přečíst a vytisknout (např. zašifrovaný či poškozený email). Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění problému.


Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu podatelny zasílejte na e-mail urad@obeckrizanky.cz případně na poštovní adresu – Obecní úřad Křižánky, Moravské Křižánky 126, 592 02 Křižánky.


Právní předpisy, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu

Podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – lze učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo v elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových nosičů, které jsou stanoveny výše. Toto podání musí být do 5 dnů ode dne, kdy došlo elektronické podatelně, potvrzeno písemně nebo opakovaně doručeno datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – lze učinit v elektronické podobě nebo za použití jiných přenosových nosičů. Podání v elektronické podobě nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.


Další související právní předpisy

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

  Prosím čekejte...