Z ČINNOSTI MYSLIVECKÉHO SPOLKU KŘIŽÁNKY-BŘEZINY 1/2024

Je zima, a ač je to taková podivná zima bez sněhu, někdy i mrzne. Lesní zvěř v zimě strádá. Strádá chladem, nedostatkem kvalitní potravy, zbytečným výdejem energie v souvislosti s rozvíjejícím se turismem a rekreačními aktivitami. A i když není sníh a zdá se, že kolem našich obydlí je zeleného dost, tato tráva není pro zvěř vydatným zdrojem potravy, je přemrzlá a nekvalitní.

Povinností uživatelů jednotlivých honiteb, tedy i Mysliveckého spolku Křižánky- Březiny je zimní přikrmování. Nejlépe obilím, které je nejvíce energeticky vydatné, senem a letninou. Důležité je, aby tak bylo činěno pravidelně, aby zvěř, která se naučí ke krmelcům chodit, našla vždy dostatek potravy, nemusela opouštět své teritorium a nevydávala zbytečně energii navíc.

Proto je velmi důležité, nejen v zimě, platí to po celý rok, ale v zimě obzvlášť, abyste v lese nebyli hluční, neplašili zvěř a vždy měli své psí miláčky pod kontrolou. Každý výdej energie v podobě rychlého běhu, navíc například v hlubokém sněhu, je pro lesní zvěř velkou zátěží a stojí ji mnoho sil. Srny jsou v tomto období březí a pokud uštvaný kus vyčerpáním zahyne, zahyne tak s ním i nový život uvnitř.

Stejně jako ve Svratce došlo k výměně nájemců lesní honitby i v okolí Křižánek, možná jste četli článek Martina Jadrného v lednových novinkách. Myslivecký spolek Křižánky-Březiny přišel o lesní honitbu a hospodaří nyní již pouze ve společenstevní honitbě, která se skládá především z polí a luk, od Křižánek až po Kučerův mlýn na Březinách. A proto my, křižánečtí myslivci, pravidelně zakládáme už jen do krmelců na území společenstevní honitby, kde přikrmujeme zvěř kvalitním senem a hlavně ovsem, a udržujeme zvěř ve stavu, který neškodí lesu. Potkáte-li na své procházce nahoře v lese od Karlštejna po Březiny prázdný krmelec, jedná se o krmelec, za který je nyní již zodpovědný nový nájemce honitby, kterou mu pronajali Lesy ČR, s.p. , lesní správa Choceň, jako správci lesa a držitelé této honitby. Požadované nájemné za honitbu, kterou by musel spolek Lesům ČR (státnímu podniku) platit – mimo jiné i za to, že se stará o zvěř, která je národním bohatstvím státu – je navíc v silném nepoměru s případnými příjmy z prodeje zvěřiny a pro MS byla tato situace již dále neudržitelná.

Ale i vy můžete pomoci se zimním přikrmováním – nejen ptáků, ale i zvěře. Máte-li seno navíc, můžete si vytvořit improvizovaný krmeleček v okolí svého domu, v dostatečné vzdálenosti od míst často lidmi navštěvovaných, aby se zvěř cítila bezpečně. Stačí umístit seno mezi keře a zbudovat jednoduchou stříšku, aby seno nemoklo. Tvrdé pečivo nelze doporučit, srnčí zvěři převážně škodí. Jablka a jiné dužnaté plody nejsou nyní vhodné, zmrznou a u zvěře vyvolávají zažívací potíže. Pokud budete seno pravidelně doplňovat, můžete se dočkat i toho, že se k vám srny nebo zajíček bude opakovaně vracet na snídani a večeři, a vy je budete moci opatrně pozorovat z tepla domova, stejně jak to dělali naši předci, když přikrmovali třeba koroptve.

Závěrem chceme za Myslivecký spolek Křižánky-Březiny poděkovat za pochopení a podporu.

Ing. Jaroslav Doubek, myslivecký hospodář, MS Křižánky-Březiny

  Prosím čekejte...