HISTORIE OBCE

První písemná zmínka o české části obce je z roku 1392. Patřila k rychtě v České Svratce, po husitských válkách byla ale nejspíše z poloviny pustá. K rozvoji došlo v 17. století, kdy zde byla postavena sklárna a poté železářský hamr (do druhé poloviny 18. století).

Moravská část Křižánek vznikla nejspíš později, první písemná zpráva je z roku 1437, kdy Jan z Pernštejna zajišťoval věno své manželce Barboře z Valdštejna a mezi vesnicemi jsou uvedeny i Křižánky. V roce 1580 patřily Moravské Křižánky k novoměstskému panství. I zde fungovala od 17. století sklářská huť (kolem roku 1740 zanikla) a poté železářský hamr (do roku 1874).

Křižánky jsou největší vesnickou památkovou rezervací v Kraji Vysočina. Po založení skláren v 17. století si zde začali stavět místní dělníci domky, které jsou základem dnešní památkové rezervace. Sklářství později vystřídala ruční výroba pilníků, toto řemeslo poskytovalo obživu většině obyvatel vesnice ještě před 2. světovou válkou.

Sklářskou historii Křižánek možná ještě čekají velké objevy, sklářství je zde zatím doložené podle nálezů okolo domů jako jsou střepy nebo struska. Zdejší huť založil v r. 1642 Jan Friedrich (s Friedrichy se setkáváme i v dalších místech – Vortová, Vříšť nebo Herálec). Třeba při své návštěvě budete mít štěstí a nějaký vzácná kousek narazíte. Na archeologický průzkum se zde ještě čeká. Sklárnu měl svého času v majetku i kardinál František z Ditrichštejna, který městečko Žďár nad Sázavou povýšil na město. Ten vyklučil velký kus lesa mezi rybníkem Kyšperkem a Moravskou Cikánkou. Sklenářka situovaná vlevo od zeleně značené trasy patřila k těmto klučím. Náležel mu také dnes zaniklý velký statek (100 krav, 40 volů, 8 jalovic, 6 koní), který stával nedaleko památného stromu a naproti hospodě Panský dům.

Historie Křižánek je spojena především s výrobou pilníků. Pilníkářství se sem rozšířilo pravděpodobně na začátku 20. let 19. století. Místní legendy vypráví o Francouzovi, který se v Křižánkách usadil a naučil místní lidi dělat pilníky, ale také o saských vandrovnících, a především o legendárním „praotci“ křižáneckých pilníkářů Bořkovi, u jehož se měli vyučit další pilníkářští mistři – zakladatelé pilníkářského řemesla i pilníkářských rodů.


V roce 1863 zde byla postavena nová zvonice a v letech 1932 až 1934 kostel P. Marie Pomocnice křesťanů, podle návrhů stavitele Jaroslava Jungmanna z Brna. Křižánky prosluly pilníkářskou výrobou, kterou se zde zabývaly mnohé rodiny. Pravděpodobně první lyže na Vysočině používal zdejší učitel František Houdek a lesník Resch, a to již v roce 1886. Lyže si objednali z Norska. Používání lyží se pak rozšířilo po celé Vysočině.


V roce 1960 byly České a Moravské Křižánky sloučeny do jedné obce Křižánky, v roce 1999 byla přičleněna i obec České Milovy.

Jak dlouho ještě přežije tradiční ruční pilníkářství, když se mu věnuje jen jedna česká rodina?

Video – Poslední pilníkáři v Čechách

  Prosím čekejte...