STROMY - OCHRANA, ŘEZ, VÝSADBA

Stromy jsou největšími producenty kyslíku, jejich známé označení „plíce Země" je skutečně pravdivé. Mají však ještě spoustu dalších ekologických funkcí: z ovzduší filtrují prach, jedovaté výfukové plyny a radioaktivní látky, v létě vytvářejí příjemný stín a zvlhčují vzduch, mají schopnost zadržet vodu v krajině, brání erozi a sesuvu půdy, jsou útočištěm mnoha druhů rostlin a zvířat. Při odstraňování většího množství vzrostlých stromů dochází k nevratnému poškozování ekosystémů. Je proto dobré mít stále na paměti, že stromy jsou nejen krásné, ale i prospěšné člověku a ostatním živočichům na Zemi.

Informační brožury

Odborné řezy a ochrana stromů

Název / popis souboru Velikost / typ souboru
Řez stromů 290.58 KB .pdf
Řez dospělých stromů 183.12 KB .pdf
Rozpoznání rizik u stromů 154.86 KB .pdf
Dekapitace stromů 96.23 KB .pdf
Ochrana dřevin na staveništi 847.63 KB .pdf
Kůrovci – vážná hrozba pro smrkové lesy

3.34 KB .pdf

Výsadba nových stromů

Název / popis souboru Velikost / typ souboru
Výsadba nových stromů 1 113.82 KB .pdf
Výsadba nových stromů 2 1.05 KB .pdf

  Prosím čekejte...