Podívejte se, jaké tipy na výlety se nachází do hodiny od obce Křižánky. Vzdálenosti jsou počítány vzdušnou čarou a je možné je zvládnout pěšky. Pokud si budete chtít trasu malinko zkrátit, můžete se přiblížit i autem nebo autobusem. Stačí jen chvilka volného času a objevíte spousty zajímavých míst!


Skalní útvary

1. Skalní útvar Velké Perničky

V roce 1977 byl vyhlášen přírodní památkou. Název vychází z lidového pojmenování zvětráváním vymodelovaných skalních mís na plošinách skal, jimž byl dříve přisuzován umělý původ a kultovní funkce. Pernice bylo označení pro mísu, v níž se třel vařený mák. Z vrcholu je krásná vyhlídka na Křižánky a okolí.

2. Skalní útvar Čtyři palice

Přírodní rezervace je tvořena rulovými skalními útvary připomínající čtyři palice, jež vznikly mrazovým zvětráváním hornin. Jednotlivé skalní útvary mají své názvy – Čtyřpaličatá skála, Děvín a Tvrz, na něž navazuje ještě jeden menší skalní útvar, Opomenutá. Čtyřpaličatá je hodně vyhledávaná a navštěvovaná horolezci.

3. Devět skal

Devět skal (836 m) je nejvyšším vrcholem Žďárských vrchů a druhý nejvyšší vrchol celé Českomoravské vrchoviny. V roce 1976 byl vyhlášen přírodní památkou. Samotný název je odvozený od devíti skalních útvarů, které se nachází v okruhu jednoho kilometru a společně utváří skalní městečko. Území je oblíbené nejen pěšími turisty, ale také horolezci.

4. Bílá skála

Bílá skála je neobyčejný skalní útvar, který se nachází v zalesněném terénu. Je to mohutná rulová skála o výšce až 30 metrů. Tento rulový kolos není pro turisty zpřístupněn, na své si však přijdou horolezci.

5. Lisovská skála

Lisovská skála je přírodní památka. Nachází se v nadmořské výšce 802 m n. m. a její vrchol je tvořen rulovou horninou. Skála vznikla mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách a kopec, na kterém stojí je zcela zalesněný. S výhledy tak nepočítejte. Pro horolezce je Lisovská skála nedostupná.

6. Černá skála

Sejně jako okolní skály, i ona je přírodní památkou. Rulový skalní útvar s rozsáhlými balvanitými sutěmi na svazích. Černá skála není přístupna horolezcům ani turistům.

7. Malinská skála

Vznikla za pomocí magmatických a biotických procesů v období starších čtvrtohor. Díky mrazovému zvětrávání se na skalních útvarech vytvořily puklinové jeskyně. Nejvýznamnějšími skalními útvary jsou Výspa, Srnčí věž, Škuner a Buldok. Z vrcholu skály je krásný rozhled na okolí. Skály jsou dostupné i pro horolezce.

8. Drátenická skála

Dráteničky, někdy zvané také Dráteníčky, Drátník neb Drátenická skála, v minulosti pak i Juránkova skála, jsou se svými 775 metry dominantnou oblasti. Dlouhá, ale úzká rulová skalní hradba, zformovaná mrazovým zvětráváním, má hned několik vrcholů a stěn, z nichž ty nejvyšší dosahují výšky až 30–35 metrů. Oblíbená je hlavně horolezci, kteří tady najdou řadu lezeckých tras různých náročností.


Naučné stezky

1. Naše stromy

Naučná stezka vede po asfaltce souběžně s modrou turistickou značkou směrem na Devět skal. Na její krátké trase najdete 25 zastavení. Na stezce Naše stromy se setkáme s informacemi o zdejší fauně a flóře. Nalezneme zde pestré spektum dřevin, které jsou typické pro tuto oblast. Po stezce nalezneme informační tabule, kde součástí jsou i tabule s herními prvky, které jsou vhodným spestřením pro skupinu rodiny s dětmi.

2. Za pilníkáři na Český kopec

Vypravte se po naučné stezce na Český kopec a seznamte se s příběhem křižáneckých pilníkářů. Život na Křižánkách do II. světové války ve značné míře ovlivňovalo pilníkářské řemeslo. Dávalo lidem obživu a pomohlo obci překlenout těžká období.

3. Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi

Okružná naučná stezka nás seznámí nejen s historií milovské skelné huti, ale také demonstruje vliv životního prostředí na ostatní složky udržitelného rozvoje. Ukazuje, jak velký mohou mít přírodní podmínky vliv na společenství lidí a naopak, jak následně mohou změny v prioritách společnosti ovlivnit životní prostředí.


Ostatní zajímavosti v obci a okolí

1. Galerie na Milovské huti

Skelmistrovský dům se může pochlubit jednou z nejvýznamnějších expozic českého skla. Galerie na Milovské huti ukrývá více než 1000 exponátů z období 17., 18., 19. století. Expozice představuje návštěvníkům přehled o bohaté historii a inovacích, které české sklářství přivedly na vrchol světového umění a průmyslu.

2. Přírodní rezervace Meandry Svratky u Milov

Lokalita známá také pod názvem Rychtářky představuje jedinečný krajinný celek s přirozeně meandrujícím vodním tokem, slepými rameny a tůněmi obklopenými původními pravidelně zaplavovanými loukami na výjimečné rozloze. Vyskytuje se zde řada druhů živočichů a rostlin, které jinde z krajiny mizí.

  Prosím čekejte...